Povinná publicita

EVROPSKÁ UNIE - Evropský fond pro regionální rozvoj


Program ROZVOJ – Výzva III

Rozvoj technologie karbonizace biomasy pro ECO Finance Group s.r.o.,
číslo projektu: CZ.1.03/2.2.00/13.04567

Předmětem projektu bylo pořízení technologického celku pro karbonizaci biomasy na biouhel. Tento materiál má stejné vlastnosti jako dřevěné uhlí a bude přidáván do topných pelet z biomasy, které žadatel vyrábí. Tím se zlepšují jejich vlastnosti (vyšší výhřevnost, nespékavost) a rozšíření možnosti jejich tržního uplatnění, zejména jako ekologického paliva pro automatické kotle. Realizace projektu umožní zefektivnit výrobní proces a kvalitativně zlepšit hlavní produkt společnosti, pelety z biomasy.

Program ROZVOJ – Výzva III

Modernizace technologie na zpracování biomasy pro ECO Finance Group s.r.o.,
číslo projektu: CZ.1.03/2.2.00/13.01604

Předmětem projektu byl nákup výrobní peletizační linky na zpracování biomasy, a dále průmyslové váhy a sušárny. Důvodem pořízení těchto technologií je rozšíření a modernizace stávající výrobní technologie na zpracování biomasy. Pořízením nových přístrojů rovněž dojde k zefektivnění výroby, a především růstu konkurenceschopnosti žadatele a jeho postavení na trhu. Tento projekt byl financován v rámci finanční podpory Evropské Unie.

Program NEMOVITOSTI – Výzva II

Rekonstrukce výrobní haly pro ECO Finance Group s.r.o.,
číslo projektu: CZ.1.03/5.3.00/12.01348

Předmětem projektu byla rekonstrukce stávající výrobní haly ve Smržicích u Prostějova. Objekt je ve vlastnictví žadatele a od roku 2007 zde provozuje výrobu pelet z biomasy. Tato výroba je realizována ve vlastní režii. Projekt splňuje cíl programu Nemovitosti, kterým je stimulovat vznik a rozvoj podnikatelských nemovitostí včetně související infrastruktury a přispět tak ke vzniku funkčního trhu nemovitostí a k zlepšení investičního a životního prostředí. Díky realizaci projektu došlo k rekonstrukci objektu, který bude využíván pro výrobní podnikatelské účely. Tento projekt byl financován v rámci finanční podpory Evropské Unie.

Program POTENCIÁL – Výzva I

Centrum technologií pro udržitelné systémy pro ECO Finance Group s.r.o.,
číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0./0.0./15_002/0003539

Cílem projektu bylo vybudovat vývojovou kapacitu pro navrhování a ověřování technologických zařízení a postupů pro komplexní technologie zpracovávající zejména biologicky rozložitelné materiály a odpady různých typů a vlastností. Produktem zpracování budou energie a materiály, využitelné jako suroviny nebo polotovary, nahrazující primární suroviny. Vyvíjené technologie a postupy budou naplňovat požadavky na maximalizaci využití bioodpadů a biomasy, eliminaci odpadů a ekonomickou efektivitu. Tento projekt byl financován v rámci finanční podpory Evropské Unie. K výzkumné infrastruktuře je umožněn přístup dalším uživatelům formou komerční služby:

Seznam majetku a bližší informace k dotacím poskytujeme na tel.: +420 725 744 001.