Zemědělství


Vlastníme tisíce hektarů bonitní zemědělské půdy, převážně na Hané a na jižní Moravě, zemědělské družstvo, silážní žlab a rozsáhlý skleník na rajčata.


Skleník, Eco park

AGRO Haná a.s.

Vlastníme 750 ha bonitní zemědělské půdy na Hané v rámci společnosti AGRO Haná a zároveň od podzimu 2018 vlastníme zemědělský podnik v Kralicích na Hané, který hospodaří na dalších 750 ha (z toho 40 ha vlastní). Pěstujeme širokou škálu plodin, nicméně významnou část tvoří kukuřice pro bioplynovou stanici. Od prosince 2017 jsme vybudovali v areálu ECOparku 2,4 ha produkční skleník na rajčata. Tímto jsme pronikli do oblasti intenzivního celoročního zemědělství a v této oblasti se chceme nadále rozvíjet. Díky skleníku dosahujeme významných synergií ECOparku, kdy využíváme odpadní teplo z bioplynové stanice pro vytápění a elektřinu z bioplynové stanice a fotovoltaiky ke svícení.


Pozemky

Zemědělský podnik v Kralicích na Hané

Od podzimu 2018 vlastníme zemědělský podnik v Kralicích na Hané, který hospodaří na dalších 750 ha (z toho 40 ha vlastní).


Rolnická společnost Klas s.r.o.

Rolnická společnost Klas s.r.o.

Poslední přírůstek do naší skupiny. Nákup proběhl na podzim 2018. Společnost jsme kupovali se záměrem dosažení synergií s AGRO Haná Land v oblasti rostlinné výroby a zároveň k získání další zemědělské půdy v nejbližším okolí ECOparku. Mimo rostlinnou výrobu se nám díky Klasu rozšířilo portfolio i o živočišnou výrobu - konkrétně 196 krav a 200 ks malého dobytka. Zemědělské družstvo hospodaří na cca 750 ha velmi bonitní půdy.