ENERGETIKA


Vlastníme a provozujeme větrnou elektrárnu, fotovoltaickou elektrárnu a bioplynovou stanici. Ročně také vyrobíme tisíce tun slaměných pelet určených ke spalování v teplárnách.


Větrné elektrárny

Wind Power s.r.o., 2x 850 kW, Pavlov

Výstavba: 2006 Díky úspěšnému prodeji větrného parku Mlýnský vrch ve fázi projektové dokumentace jsme získali patřičné know how i finance na uskutečnění prvního vlastního projektu v oblasti energetiky. Na této investici se nám ukazuje správnost našeho rozhodnutí investovat do kvalitních technologií. Větrná elektrárna již 13 let bez sebemenších komplikací dodává do sítě elektřinu z obnovitelných zdrojů.


Fotovoltaická elektrárna

PV Smržice s.r.o., 1 MW

Počátek: 2010 Na rozdíl od většiny investorů do fotovoltaiky zabírajících nejúrodnější zemědělskou půdu v ČR jsme se rozhodli využít zanedbaných prostor bývalé cihelny ve Smržicích. Údržbu trávy pod panely nám zajišťují naši pracovití zaměstnanci - spokojené stádo ovcí, které se neustále rozrůstá.


Bioplynová stanice

UNIAGRIS energo s.r.o., AGROPELLETS s.r.o., 3 MW

Silážní žlab 50 tis. tun siláže Budování: 2011, 2012 Do našeho portfolia obnovitelných zdrojů skvěle zapadá i jedna z největších bioplynových stanic v ČR s výkonem 3 MW. Celkově tak narostl jmenovitý výkon našich obnovitelných zdrojů dohromady na 5,7 MW, což pokrývá pro představu spotřebu zhruba poloviny obyvatel Prostějova. Díky bioplynové stanici jsme začali intenzivně investovat do vlastní půdy, kde bychom mohli sami pěstovat vstupní surovinu. Tímto jsme si přirozeně udali směr dalších investic a směřování skupiny do oblasti zemědělství.


Agropelety

ECO Finance Group s.r.o.

7 000 t slaměných pelet ročně Výstavba: 2007, Revitalizace: 2014 Jednalo se o první projekt v areálu budoucího ECO parku. Jde o hodně průkopnický projekt, díky němuž jsme schopni v úrodné Hané zpracovat biomasu převážně z pěstování obilí a přeměnit ji na výborné a hlavně ekologické palivo využívané v teplárnách po celé ČR. Díky technologické složitosti celého procesu jsme museli překonat řadu překážek souvisejících se zahájením provozu a postupným inovacím celého procesu.